Chính phủ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại 13 tỉnh

Cụ thể, 13 tỉnh gồm: Hà Giang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Gia Lai và Khánh Hòa.

Theo quy hoạch đã được Quốc hội quyết định, diện tích đất trồng lúa đến năm 2020 là 3.812,43 nghìn ha (trong đó, 3.221,91 nghìn ha là đất chuyên trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên). Chính phủ đề nghị điều chỉnh giảm 52,04 nghìn ha, tức diện tích đất trồng lúa còn 3.760,39 nghìn ha, trong đó, đất chuyên trồng lúa nước giảm 92,95 nghìn ha. Trong 3.760,39 nghìn ha đất trồng lúa này, có khoảng 400 nghìn ha được quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhưng khi cần thiết có thể quay lại trồng lúa.

Chính phủ yêu cầu UBND 13 tỉnh quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị; khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục việc bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất.

 

Cùng với đó, UBND các tỉnh xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng với các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Tăng cường thanh, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với các trường hợp có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...

Chia sẻ:
Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Võ Tấn Cường

Võ Tấn Cường

Tôi rất hài lòng về dịch vụ của công ty. Thật không dễ để tìm được những môi giới hiểu biết và tận tình như các bạn.

Thủy Nguyễn

Thủy Nguyễn

Cảm ơn BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN PHÚ đã giúp tôi lựa chọn ngôi nhà phù hợp.

Trần Công Tín

Trần Công Tín

Rất cảm ơn các bạn. Thực sự tôi đã rất vất vả và mất niềm tin vào thị trường và các bạn môi giới cho tới khi gặp các bạn.

Châu Bùi

Châu Bùi

Dịch vụ chu đáo, lịch sự.

© 2017 DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT THIÊN PHÚ

Online: 12 Tổng truy cập: 76781

Facebook chat